Navigace

Obsah

INFORMACE pro současné (k 25.2.2023) nájemce našich bytů:

Zvýšení nájemného o inflaci předchozího roku

Dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem byla průměrná roční míra inflace v roce 2022 ve výši 15,1 %.

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny

Článek 4.5. uzavřené Smlouvy o nájmu bytu říká:

Smluvní strany se dohodly, že je pronajímatel oprávněn nájemné vždy k 1.  červenci daného roku jednostranně zvýšit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem nebo jeho nástupcem, za předchozí kalendářní rok. V případě, že pronajímatel tohoto práva využije, oznámí tuto skutečnost spolu s výší nového nájemného písemně nájemci nejpozději do 20. června daného roku. Nájemce se zavazuje od prvního dne následujícího měsíce toto zvýšené nájemné platit. Za základ pro výpočet inflačního navýšení v dalších letech se bere vždy nájemné, které měl nájemce zaplatit v předchozím měsíci. Tímto ujednáním není vyloučeno právo pronajímatele zvyšovat nájemné na úroveň srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě dle právního předpisu.

Částku, o kolik bude Vaše nájemné zvýšeno vypočtete tak, že částku "Nájemné", která je uvedena v článku 4.1. na straně č. 2 Smlouvy o nájmu bytu nebo na Předpisu pravidelných měsíčních plateb ("Nájemné" - je to skoro dole) znásobíte číslem 0,151 (což vyjadřuje inflaci 15,1%).

Inflační navyšování se týká těchto nájemních smluv:
NS 0189-0851 - pronajímatel Venuše a Pavel Brožovi
NS 1001-1141 - pronajímatel firma Pronájem bytů Most s.r.o.

Nový Předpis pravidelných měsíčních plateb nájemného s přesnými údaji o navýšení od nás dostanete v květnu 2023 a nový Předpis bude platný od 1.7.2023, kdy platba nájemného na červenec 2023 je splatná do 25.6.2023.

Děkujeme za pochopení, ale my stav ekonomiky v tomto státě ovlivnit nedokážeme. Někteří z Vás, kteří s námi bydlí již mnoho let ví, že naše zvyšování nájemného v uplynulých letech bylo spíše symbolické a v řádu několika korun na metr čtvereční.
Pro případné objasnění či poskytnutí informací volejte: Pavel Brož 731 620 620.