Navigace

Obsah

KAUCE vratná = JISTOTA

Kauce (nebo podle terminologie NOZ správněji JISTOTA) se skládá při uzavření Smlouvy o nájmu bytu.

Slouží v souladu se zákonem k úhradě případných dluhů na nájemném a škod způsobených nájemníky.

Její výše je stanovena ve výši 10.000,-Kč.

Pouze pro malé byty 1+1 a 1+0 (garsonky) je snížena na 6.000,-Kč.

Splácet kauci (jistinu) NEUMOŽŇUJEME. (Máme velmi špatné a opakované zkušenosti.)

Při ukončení nájemní smlouvy se kauce (jistota) VRACÍ zpět nájemníkovi.

Při ukončení nájemní smlouvy provádíme Vyúčtování zálohových plateb na služby.

 

Detailní informace o tom, jak se nakládá s kaucí (jistotou) jsou uvedeny v Nájemní smlouvě a v příslušných ustanoveních NOZ.